Företagspaket

Tycker du att Schools Out är ett jättebra arrangemang och vill vara med och synas?

Paket 1 - 1 000 kr
Företagets logga på aktivitetstorget och på scenområdet

Paket 2 - 5 000 kr
Företagets logga på aktivitetstorget och på scenområdet
Plats till förfogande vid en aktivitet

Paket 3 - 10 000 kr
Företagets logga på aktivitetstorget och på scenområdet
Plats till förfogande vid en aktivitet
Fem platser på sponsorläktaren.
Företagets logga på tidningsannonser och vid affischering

Märk inbetalningen "Schools Out Sponsring"
Bankgiro: 192-3473
Kontonummer: 8103-4, 913 031 551-9

Frågor?!
Mats Pettersson
Tel:070-190 25 92
Epost:mats.pettersson@soderhamn.se

Share |