Föreningspaket - Var med!!

School´s Out firar i år 10:års jubileum och vi behöver er hjälp att göra evenemanget ännu bättre!

School´s Out är ett bra forum att nå ut på och bra tillfälle för er att visa er förening. På School´s Out 2015 räknade vi med att omkring 7 000 besökte oss och då var större delen av besökarna från Söderhamn.
En annan aspekt som vi jobbar med är att försöka minska köerna.
Ett sätt är att utöka aktiviteterna och där tror vi att vi kan hjälpas åt!
Ni kan visa upp vad ni gör, samt rekrytera medlemmar och på så sätt hjälpa oss att minska trycket på övriga aktiviteter.

En "baksida" med att evenemanget är så populärt är att vi tappar frivilliga funktionärer då ungdomarna hellre är på arrangemanget som besökare än att hjälpa till. Därför behöver vi även föreningar som vill ta hand om en aktivitet som vi har hyrt in. Även andra funktioner som bl.a. dikesvakter och städning behövs. Så vi har tagit fram olika paket till er.
Här kan ni välja vilka paket och hur många paket ni vill ha.