Mycket glädjande nyheter! School´s Out 2017 blir av!

Vi har fått klart med Sparbanksstiftelsen/Swedbank Söderhamn som är huvudsponsor av evenemanget. Vi har även blivit beviljad medel från Kyrkorna i Söderhamn.