Föräldrastöd

Dessa föräldragrupper erbjuder Bildablomman i samarbete med Söderhamns Kommun, vid intresse!

Alla våra grupper är kostnadsfria!

Familjeverkstan
- Ett föräldramaterial som vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Gruppen startar efter behov och tillräckligt många intresserade
>>Mer info om Familjeverkstan

Trygghetscirkeln
– Ett videobaserat föräldraskapsprogram på åtta träffar som riktar sig till föräldrar med barn 0-20 år.
>>Mer info om Trygghetscirkeln

Positivt föräldraskap
- för föräldrar som själva varit barn till missbrukare eller lever i medberoende. Rekommenderas för föräldrar när barnen samtidigt går i BIM-grupp. Denna grupp går också att orna utifrån en mer generell föälrdaträff med inriktning föräldraskap och kommunikation.
Gruppen startar efter behov och tillräckligt många intresserade

Föräldragrupp – NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
- En föräldrastödgrupp som riktar sig till anhöriga med barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Aspergers syndrom, Tourette syndrom eller annat) som förkortas NPF.

Share |