Vad gör kommunens miljöinspektör?

En miljöinspektör är en person som arbetar för att samhället ska vara hållbart både för människor och miljö. Det sker för kommunens räkning och bland annat utförs kontroller för att se så att olika miljökrav uppfylls hos de verksamheter som inspekteras. En miljöinspektörs område Det finns en del inspektörer som har ansvar för såväl miljöskydd …